Energievergelijker van de Energiekamer - Energie Vergelijken - Update: 21 juni 2024

Energie vergelijken

Wegens de hoge energieprijzen hebben bijna alle energieleveranciers besloten hun energie campagnes stop te zetten. Wij krijgen tot nader bericht geen informatie van hun over prijzen, acties en aanbiedingen door. Daarom hebben we besloten om de energievergelijker tijdelijk van onze site te halen.

Voordelen van energie vergelijken op een rij

Waarom is het goed verschillende aanbieders van energiecontracten met elkaar te vergelijken? Een vergelijking biedt je inzicht in:

  • De totaalprijs voor energie toegespitst op jouw situatie;
  • De looptijd van je energiecontract (onbepaalde tijd of vast);
  • De tarieven: kies je voor een flexibel variabel of juist vast tarief?;
  • Duurzaamheid: wordt er overwegend groene of grijze energie geleverd?;
  • Besparingsmogelijkheden: door verschillende energiebedrijven met elkaar te vergelijken krijg je inzicht in de besparingsmogelijkheden op je huidige energierekening;
  • Achtergrondinformatie: over onder meer extra dienstverlening.

Op het moment dat je energiebedrijven met elkaar gaat vergelijken is het belangrijk op een aantal zaken te letten. Energiekamer.nl geeft je de volgende aandachtspunten mee:

Controleer je energieverbruik per jaar

Om een goede vergelijking tussen energiebedrijven te kunnen maken, is het belangrijk je jaarverbruik inzichtelijk te maken. Je kan het verbruik per jaar uit de meterstanden halen, hoewel het makkelijker is even contact op te nemen met je huidige energieleverancier. Deze heeft een goede kijk op je jaarlijkse verbruik.

Bij het vergelijken van tarieven vragen leveranciers om deze gegevens om een prijsindicatie te kunnen geven. Met deze gegevens kan je dus eenvoudig tarieven vergelijken op de websites van verschillende energieleveranciers.

Ik weet mijn jaarlijkse energieverbruik niet
Heb je deze gegevens niet bij de hand of weet je niet wat je jaarlijkse energieverbruik is? Op een groot deel van de websites van energieleveranciers bestaat de mogelijkheid het type woning en de gezinssamenstelling in te voeren. Op basis van deze gegevens wordt een schatting gemaakt van je jaarlijkse verbruik.

Ga voor jezelf na wat voor energiecontract je zoekt

Energieleveranciers bieden twee soorten contracten aan:

Een variabel, flexibel contract
Een variabel contract biedt je flexibiliteit: je zit voor onbepaalde tijd vast aan het energiecontract en kan op elk gewenst moment opzeggen zonder te worden geconfronteerd met een opzegboete. Daarnaast kies je voor een variabele energieprijs. Dat betekent dat de prijs wordt bepaald door de actuele energieprijzen op de energiemarkt.

Een vast contract
Een vast contract biedt je zekerheid omtrent het tarief en de energie-uitgaven voor de looptijd van het contract. Bij veel energieleveranciers is deze looptijd of één jaar of drie jaar. Indien je het contract voor het einde van de looptijd wilt opzeggen, wordt je geconfronteerd met een opzegboete. Bepaalde energieleveranciers zijn bereid deze opzegboete voor je te betalen bij een overstap. Het tarief is niet onderhevig aan de marktwerking op de energiemarkt, dat betekent ook dat je een hoger tarief blijft betalen indien de prijzen dalen.

Zakelijke energie
Voor zakelijke energie zijn andere voorwaarden van toepassing.
Meer informatie op de pagina Zakelijke energie.

De algemene voorwaarden van je energiecontract

Energieleveranciers hanteren bij alle energiecontracten algemene en bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen per energiebedrijf, een aantal aandachtspunten waar je op kan letten als je de algemene voorwaarden naast elkaar legt:

  • Op welke wijzen kan je betalen en zijn hier eventueel extra kosten aan verbonden?
  • Wat zijn de consequenties van het einde van de looptijd van het energiecontract? Vind automatische verlenging plaats?
  • Indien je een keer niet tijdig betaalt, krijg je dan meteen een boete?
  • Kan je zomaar (kosteloos) overstappen?

Energie vergelijken: de tarieven

De tarieven per energiebedrijf kunnen behoorlijk uiteenlopen. Het tarief van je energiekosten bestaat uit vaste en variabele kosten. De vaste kosten dien je te betalen onafhankelijk van je energieverbruik. Bepaalde energiebedrijven rekenen hoge vaste kosten in combinatie met lage verbruikskosten. Dit is alleen voordelig indien je daadwerkelijk een bepaalde hoeveelheid energie verbruikt. Bekijk dus niet alleen de variabele kosten per eenheid energie, maar ook de vaste gebruikskosten!

Vaste of variabele prijs?
Indien je aanbieding krijgt voorgeschoteld met een lage prijs, is het zaak te achterhalen hoelang deze prijs geldig blijft. In geval van een flexibel, variabel contract worden de energieprijzen in de regel tweemaal per jaar bijgesteld: rond 1 januari en 1 juli. Vraag bij je energieleverancier naar de verwachtingen omtrent de energieprijzen: gaan deze stijgen of dalen?

Een vaste prijs of prijsgarantie biedt je een vaste energieprijs voor de looptijd van je contract: meer zekerheid. Indien stroom goedkoper wordt op de energiemarkt, profiteer je in dat geval echter niet mee. De kosten voor dergelijke contracten kunnen ook wat hoger uitvallen: de energie moet over een lange periode worden ingekocht met de nodige onzekerheid over prijsontwikkelingen.

Kortingen
Bepaalde energiebedrijven bieden zogenaamde welkomstkortingen of kortingen over de leveringskosten van energie. Let er echter op dat laatstgenoemde korting niet van toepassing is op de transportkosten of belastingen op elektriciteit. Ook worden bepaalde kortingen niet in hele euro’s maar in centen uitgedrukt. Bekijk om deze reden goed de voorwaarden en voorkom onaangename verrassingen. Een welkomstkorting wordt ook wel een cashback genoemd: aan het eind van het jaar krijg je een vooraf vastgesteld bedrag uitbetaald. Let er echter op dat bij voortijdige beëindiging van je energiecontract deze korting vervalt.

Bekijk je huidige energiecontract

Misschien heb je op dit moment een energiecontract bij een ander energiebedrijf lopen? In dat geval is het zaak te bekijken of je dit contract zomaar kan beëindigen. Vrijwel alle energieleveranciers zijn aangesloten bij het CER (Contract Einde Register). Bij een overstap wordt door de nieuwe energieleverancier voor je gecheckt of er nog een lopend contract is en worden deze indien nodig voor je opgezegd. De energiebedrijven die niet zijn aangesloten bij het CER leggen de verantwoordelijk voor het doorgeven van de nieuwe ingangsdatum wel bij de klant. Indien je voortijdig opzegt, kan het bij vaste contracten zo zijn dat je met een opzegboete te maken krijgt. Om je in zo’n geval niet van overstappen te weerhouden, bieden sommige energiebedrijven aan deze boete voor je te betalen.

Ga je voor duurzame energie?

Een persoonlijke afweging die je dient te maken is of de herkomst van je energie belangrijk voor je is. Wat betreft de levering van elektriciteit maakt het geen verschil: iedereen ontvangt dezelfde elektriciteit. Indien er echter meer huishoudens op den duur voor groene elektriciteit kiezen, wordt het aandeel groene stroom in de levering van elektriciteit groter. Op dit moment kan je bij bepaalde energieleveranciers nog kiezen tussen grijze (uit fossiele brandstoffen) en groene (opgewekt uit natuurkrachten) stroom. Andere energiebedrijven leveren alleen nog maar duurzame, groene stroom.

Terug geleverde eigen energie: verrekening en vergoeding

Steeds meer huishoudens wekken ook zelf energie op, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Belangrijk is te bekijken hoe energiebedrijven omgaan met terug geleverde, zelf opgewekte energie. Normaliter vind verrekening plaats met perioden waarin meer energie wordt gebruikt dan opgewekt. Let er echter op dat hier in bepaalde gevallen een jaarlijks maximum aan wordt gesteld. Lever je toch meer terug? Dan krijg je vaak een veel lagere vergoeding, zelfs vaak minder dan je voor verbruik betaalt.

Betrouwbaarheid en klantenservice

Tot slot zijn andere afwegingen, bijvoorbeeld de betrouwbaarheid en klantenservice van de energieleverancier belangrijk om in ogenschouw te nemen. Om een idee te krijgen hoe verschillende energieleveranciers op deze vlakken scoren, kan je de scorekaart van de Directie Toezicht Energie bekijken. Tot slot nog handig om te weten: op het moment dat je een contractbevestiging hebt ontvangen van je nieuwe energiebedrijf, heb je nog 7 werkdagen bedenktijd.