Regiotoeslag

Voor het vervoer van aardgas werd vroeger in Nederland regiotoeslag gevraagd. Dit betaalde je aan de energieleverancier, die het weer betaalde aan de netbeheerder van jouw regio. Je hoefde er niet veel aandacht aan te besteden. Wat is regiotoeslag precies, hoe hoog was dit en welke regio waren er? En waar komt ons gas eigenlijk vandaan?

Wat is regiotoeslag?

Het gas in Nederland komt vanuit Slochteren in Groningen. Van daaruit wordt het vervoerd naar alle huishoudens. Voor dit vervoer worden kosten gemaakt, die hoger worden naarmate de afstand groter wordt. Om deze kosten te kunnen dekken, werd tijdens de liberalisering van de energiemarkt de regiotoeslag ingevoerd. Omdat bijvoorbeeld Zeeland verder van Groningen af ligt dan Drenthe, betaalden ze in Zeeland meer regiotoeslag. Echter, deze toeslag is per 1 januari 2020 afgeschaft.

Gaswinning

In Nederland krijgt iedereen het gas geleverd vanuit Groningen. Daar wordt dan ook veel gas gewonnen. Maar veel van ons gas wordt vanuit Rusland via Duitsland naar Groningen vervoerd, wat vanuit daar de rest van Nederland in gestuurd wordt. Vaak gebruiken we dus Russisch gas. Er liggen pijpleidingen in de Baltische Zee, die in Duitsland onder de grond gaan en naar Nederland leiden. Dit is de Nord Stream. Deze pijpleiding werd ook wel Noord-Europese Gasleiding, Baltische pijpleiding of Oostzee-pijpleiding genoemd. We krijgen via deze leiding gas geleverd vanuit Rusland sinds 8 november 2011.

Kleinverbruikers/grootverbruikers

Gasterra is de grootste handelaar van aardgas in Nederland. Zij berekenen de regiotoeslag. De regiotoeslagen zijn onderverdeeld in twee soorten kosten: G1 en G2. G1 is waar kleinverbruikers onder vallen, dit wil zeggen een verbruik van minder dan 5.000 m3 aan gas per jaar. G2 zijn de grootverbruikers, oftewel zij die tussen de 5.000 en 170.000 m3 aan gas gebruiken. Gemiddeld gebruikt een huishouden zo’n 1.850 m3 gas op jaarbasis. De meeste huishoudens vallen dan ook onder het G1-tarief, maar de mkb-sector bijvoorbeeld ook, terwijl grote bedrijven meestal onder G2 vallen.

Regio’s

Nederland is verdeeld in tien regio ́s, deze regio’s werden gebruikt voor het berekenen van de regiotoeslagen. Inmiddels is de gastoeslag niet meer afhankelijk van de regio waar je woont. Vind je het wel leuk om te weten in welke regio je woont en hoe groot de afstand is die het gas aflegt om bij je thuis te komen? Kijk dan eens op het kaartje hieronder om te zien in welke regio jouw woonplaats is ingedeeld:

regios

Hoogte vroegere regiotoeslag

G1 (kleinverbruikers) G2 (grootverbruikers)
excl btw incl btw excl btw incl btw
Regio 1 € 0,00428 € 0,00518 € 0,00384 € 0,00465
Regio 2 € 0,01786 € 0,02161 € 0,01580 € 0,01912
Regio 3 € 0,00715 € 0,00865 € 0,00608 € 0,00735
Regio 4 € 0,00000 € 0,00000 € 0,00000 € 0,00000
Regio 5 € 0,01129 € 0,01366 € 0,00962 € 0,01164
Regio 6 € 0,01270 € 0,01537 € 0,01022 € 0,01236
Regio 7 € 0,01264 € 0,01529 € 0,01064 € 0,01287
Regio 8 € 0,00151 € 0,00183 € 0,00130 € 0,00157
Regio 9 € 0,00846 € 0,01024 € 0,00713 € 0,00862
Regio 10 € 0,00771 € 0,00933 € 0,00647 € 0,00783

Liberalisering energiemarkt

De indeling van deze regio ́s komt van vroeger. Vóór de liberalisering in 2004 kon je namelijk niet zelf je energieleveranciers kiezen. Toen hing het af van in welke regio je woonde, bij welke leverancier je zat. De Europese Unie heeft toen opdracht gegeven voor deze liberalisering, omdat zij een ‘vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en mensen binnen de EU’ wilde. De deadline voor deze liberalisering was eigenlijk 1 juli 2007, maar Nederland was er drie jaar eerder al klaar voor. Ondanks het feit dat de regiotoeslag per 1 januari 2020 is afgeschaft, rekenen sommige leveranciers nog wel een gasregiotoeslag, maar deze toeslag is dan gelijk voor elke regio.