Regiotoeslag

Voor het vervoer van aardgas betalen we in Nederland regiotoeslag. Dit betaal je aan je energieleverancier, die het weer betaalt aan de netbeheerder van jouw regio. Je hoeft er dus niet veel aandacht aan te besteden. Maar wat is regiotoeslag precies, hoe hoog is dit en onder welke regio val je? En waar komt ons gas eigenlijk vandaan?

Wat is regiotoeslag?

Het gas in Nederland komt vanuit Slochteren in Groningen. Van daar uit wordt het vervoerd naar alle huishoudens. Voor dit vervoer worden kosten gemaakt, die hoger worden naarmate de afstand groter wordt. Om deze kosten te kunnen dekken, is sinds de liberalisering van de energiemarkt de regiotoeslag ingevoerd. Omdat bijvoorbeeld Zeeland verder van Groningen af ligt dan Drenthe, betalen ze in Zeeland dus ook meer regiotoeslag.

Gaswinning

In Nederland krijgt dus iedereen het gas geleverd vanuit Groningen. Daar wordt dan ook veel gas gewonnen. Maar veel van ons gas wordt vanuit Rusland via Duitsland naar Groningen vervoerd, wat vanuit daar de rest van Nederland in gestuurd wordt. Vaak gebruiken we dus Russisch gas. Er liggen pijpleidingen in de Baltische Zee, die in Duitsland onder de grond gaan en naar Nederland leiden. Dit is de Nord Stream. Deze pijpleiding werd ook wel Noord-Europese Gasleiding, Baltische pijpleiding of Oostzee-pijpleiding genoemd. We krijgen via deze leiding gas geleverd vanuit Rusland sinds 8 november 2011.

Kleinverbruikers/grootverbruikers

Gasterra is de grootste handelaar van aardgas in Nederland. Zij berekenen de regiotoeslag. De regiotoeslagen zijn onderverdeeld in twee soorten kosten: G1 en G2. G1 is waar kleinverbruikers onder vallen, dit wil zeggen een verbruik van minder dan 5.000 m3 aan gas per jaar. G2 zijn de grootverbruikers, oftewel zij die tussen de 5.000 en 170.000 m3 aan gas gebruiken. Gemiddeld gebruikt een huishouden zo’n 1.850 m3 gas op jaarbasis. De meeste huishoudens vallen dan ook onder het G1-tarief, maar de mkb-sector bijvoorbeeld ook, terwijl grote bedrijven meestal onder G2 vallen.

Regio’s

Nederland is verdeeld in tien regio ́s als het aankomt op de regiotoeslagen. Wil jij weten in welke regio je woont? Kijk dan eens op het kaartje hieronder om te zien in welke regio jouw woonplaats is ingedeeld: regios

Hoogte regiotoeslag

G1 (kleinverbruikers) G2 (grootverbruikers)
excl btw incl btw excl btw incl btw
Regio 1 € 0,00428 € 0,00518 € 0,00384 € 0,00465
Regio 2 € 0,01786 € 0,02161 € 0,01580 € 0,01912
Regio 3 € 0,00715 € 0,00865 € 0,00608 € 0,00735
Regio 4 € 0,00000 € 0,00000 € 0,00000 € 0,00000
Regio 5 € 0,01129 € 0,01366 € 0,00962 € 0,01164
Regio 6 € 0,01270 € 0,01537 € 0,01022 € 0,01236
Regio 7 € 0,01264 € 0,01529 € 0,01064 € 0,01287
Regio 8 € 0,00151 € 0,00183 € 0,00130 € 0,00157
Regio 9 € 0,00846 € 0,01024 € 0,00713 € 0,00862
Regio 10 € 0,00771 € 0,00933 € 0,00647 € 0,00783

Liberalisering energiemarkt

De indeling van deze regio ́s komt van vroeger. Vóór de liberalisering in 2004 kon je namelijk niet zelf je energieleveranciers kiezen. Toen hing het af van in welke regio je woonde, bij welke leverancier je zat. De Europese Unie heeft toen opdracht gegeven voor deze liberalisering, omdat zij een ‘vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en mensen binnen de EU’ wilde. De deadline voor deze liberalisering was eigenlijk 1 juli 2007, maar Nederland was er drie jaar eerder al klaar voor.