Netbeheerder GTS

Netbeheerder Gasunie logo

In Nederland is de Nederlandse Gasunie verantwoordelijk voor het transport van aardgas. Het dochterbedrijf Gasunie Transport Services (GTS) is de beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor zowel het beheer, de exploitatie als de ontwikkeling van het gastransportsysteem in Nederland.

Over Gas Transport Services (GTS)

Om een veilig gastransport te kunnen garanderen is er een ingenieus pijpleiding systeem nodig. Door Nederland lopen daarom duizenden kilometers pijpleiding die het veilig transport van gas mogelijk maken. De leidingen houden niet op bij de grens, de infrastructuur loopt verder door in Europa om het gas te kunnen verhandelen en te transporteren over de grenzen.

GTS heeft een spilfunctie in Europa en faciliteert onder meer de gasmarkt in het noorden en westen van Europa. Het bedrijf gaat klantgericht te werk en heeft betrouwbaarheid en veiligheid hoog in het vaandel staan, gecombineerd met een flexibele instelling maakt dit GTS een geliefde speler over de landsgrenzen.

Duurzaamheid

GTS is een zich bewust van haar rol en de uitdagingen waar de samenleving op dit moment voor staat. De netbeheerder werkt dan ook hard aan een versnelling van de energietransitie. Momenteel wordt nog voornamelijk met aardgas gewerkt, maar de doelstelling is om snel naar CO2 neutrale alternatieven toe te werken.

In 2050 wil het bedrijf alleen nog werken met groen gas, waterstof en warmtenetten. Er wordt actief gewerkt aan de aanleg en het beheer van netwerken om dit te kunnen realiseren op een veilige manier, zodat we in Nederland een duurzame toekomst tegemoet kunnen gaan.

Informatie en contact Gas en Transport Services (GTS)
Adres Concourslaan 17, 9727 KC Groningen
Telefoon 050 362 6000