Netbeheerder Enduris

Netbeheerder Enduris logo

Enduris is netbeheerder in de regio Zeeland en vormt een onderdeel van de Stedin Groep. Vroeger stond droeg Enduris de naam DELTA Netwerkbedrijf. Op verzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is deze naam in 2016 gewijzigd.

Over Enduris

Enduris is het resultaat van verschillende fusies en overnames. Tot 2016 heette Enduris DELTA Netwerkbedrijf. DELTA NV was in 1991 ontstaan door een fusie van Watermaatschappij Zuidwest-Nederland en de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij. In 2008 werden de netwerkactiviteiten van DELTA NV ondergebracht bij DELTA Netwerkbedrijf.

In 2015 werd DELTA op de vingers getikt door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat de namen van DELTA NV en DELTA netwerkbedrijf teveel op elkaar leken en dat dit voor verwarring kon zorgen bij de consument. Om deze reden werd in 2016 de naam Enduris geïntroduceerd.

Enduris biedt meer dan 300.000 Zeeuwen gas en elektriciteit. De naam Enduris is een samenvoeging van de begrippen waar de netbeheerder voor staat, te weten energie, duurzaamheid en infrastructuur. Het logo sluit hier naadloos op aan en symboliseert de dynamische wereld van gas en elektriciteit.

Gas netbeheerder van Enduris in 2020

Gas netbeheerder van Enduris in 2020

Duurzaamheid

Bij Enduris wordt momenteel al de helft van stroom duurzaam opgewekt. Het doel is om in 2030 een volledig duurzame elektriciteitsproductie te hebben. Hiermee wil Enduris haar steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en alleen nog maar werken met duurzame bronnen, zoals windmolens. Als Zeeuwse netbeheerder maken ze onderdeel uit van het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord. Hiermee wordt invulling gegeven aan het landelijk Klimaatakkoord voor een energieneutraal Zeeland in 2050. Enduris werkt graag samen met andere partijen in de branche om de processen te optimaliseren. Doelstelling is om in 2050 volledig duurzaam te zijn, ook op het gebied van gaswinning.

Informatie en contact Enduris
Postadres Postbus 399, 4460 AT, Goes
Bezoekadres A. Fokkerstraat 8, 4462 ET, Goes
Telefoon 0113 – 74 11 00
E-mail info@enduris.nl