Energiebelasting

Een belangrijk onderdeel van de energierekening is overheidsheffingen. De gemiddelde energierekening bestaat voor ruim een derde uit belastingen. Als consument betaal je zowel energiebelasting als de heffing `opslag duurzame energie` en ook ben je verplicht om BTW af te dragen. Je betaalt deze heffingen via de energienota aan de energieleverancier en deze draagt dit vervolgens weer aan de overheid af. De hoogte van alle energieheffingen worden door de overheid vastgesteld en je bent verplicht om deze te betalen.

Energiebelasting

Iedereen die energie gebruikt moet energiebelasting afdragen. De overheid heeft deze heffing ingesteld om te stimuleren dat consumenten blijven nadenken over hun energieverbruik en er zo voor te zorgen dat het energieverbruik daardoor ook niet gaat stijgen. Bij deze belasting geldt dan ook: hoe meer je verbruikt aan energie, hoe meer je kwijt zult zijn aan energiebelasting. De belasting wordt verrekend per kilowattuur voor stroom en per kubieke meter voor gas. Onderaan deze pagina vind je een overzichtstabel met daarin de actuele tarieven.

Heffingskorting

De overheid ziet in dat ieder huishouden en alle kantoren een bepaalde hoeveelheid aan stroom nodig hebben en heeft daarom als compensatie de `vermindering energiebelasting` ingesteld. Dit wordt ook wel heffingskorting genoemd. Alle gebouwen met een verblijfsfunctie (hieronder wordt een woon- of werkfunctie verstaan) komen hiervoor in aanmerking. De heffingskorting wordt automatisch op de energierekening verrekend. Deze korting geldt alleen op stroom en ook de heffing `opslag duurzame energie` valt hier niet onder.

Opslag duurzame energie (ODE)

De specifieke heffing `opslag duurzame energie` is op 1 januari 2013 door de overheid in het leven geroepen. Alle belastingopbrengsten van de ODE worden door energieproducenten gebruikt om energie op duurzame wijze op te wekken. Zo wil de overheid de ontwikkeling van duurzame energiebronnen in Nederland stimuleren. De heffing geldt voor stroomproducten per kilowattuur en voor gas producten per kubieke meter. De hoogte van de heffing verandert jaarlijks. Bekijk in onderstaande tabel wat het huidige tarief is.

BTW

Tot slot geldt er op energie nog een heffing van BTW. Deze indirecte belasting heft de overheid op de verkoop van diensten en producten. In het geval van energie betaal je BTW op de kosten van het transporteren en leveren van energie, voor het onderhoud van het energienet en de meterhuur. Deze BTW staat sinds 1 oktober 2012 vastgesteld op hetzelfde percentage.

Overzicht tarieven overheidsheffingen

Om je een overzicht te geven van de hoogte van de belastingen die je betaalt vind je hier een tabel met daarin de actuele tarieven van de hierboven besproken heffingen.

Heffing

Tarief

Energiebelasting op elektriciteit

0 t/m 10.000 kWh = € 0,09428

Energiebelasting op gas

0 t/m 5.000m³ = € 0,34856

Heffingskorting

€ 558,56

BTW

21%