Leveringskosten gas

Het transport van gas en stroom is niet gratis. Hier worden verschillende kosten voor gemaakt. Een van de kosten die hier bij komt kijken, zijn de leveringskosten. Een groot deel van wat geldt voor de leveringskosten van elektriciteit, geldt ook voor gas. Maar het is niet allemaal hetzelfde. We leggen je hier alles uit over leveringstarieven van gas.

Wat is het verschil tussen leveringskosten en trans portkosten?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat leveringskosten niet hetzelfde zijn als transportkosten. Die laatste betaal je namelijk aan de netwerkbeheerder en niet aan je energieleverancier. De transportkosten betaal je voor het onderhoud aan de leidingen en kabels en is altijd een vast bedrag dat voor iedereen hetzelfde is. De leveringskosten betaal je aan je energieleverancier en bestaan uit vaste en variabele kosten.

Vaste kosten

De vaste kosten zijn eigenlijk alle overige kosten die je energieleverancier maakt om jou energie te kunnen leveren. Bijvoorbeeld de regiotoeslag of administratiekosten. Vroeger werden de vaste kosten ook wel het vastrecht genoemd. Gedurende de gehele looptijd van je contract staan deze kosten vast en per energieleverancier is dit een ander bedrag.

Hoogte kosten

De hoogte van de leveringskosten die leveranciers aan jou doorberekenen, mogen ze zelf vaststellen. Hierop wordt wel toezicht gehouden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM controleert deze bedragen op redelijkheid en kan eventueel ook een maximumtarief bepalen. Dat iedere leverancier de hoogte van dit bedrag zelf mag bepalen, zorgt voor gezonde concurrentie. Als je vindt dat de prijzen die jouw leverancier hanteert te hoog zijn, kun je kijken of je kan overstappen naar een leverancier met lagere prijzen. Let er daarbij dan wel op of jouw contract dit toestaat en of je al kan overstappen of kijk of de besparing bij een andere leverancier hoger is dan de opzegvergoeding die je zou moeten betalen bij een vroegtijdige opzegging.

Regiotoeslag gaslevering

Voor gas geldt er trouwens ook een extra kostenpost die hoort bij de vaste leveringskosten die niet geldt voor elektriciteit: de regiotoeslag gaslevering (of transporttoeslag). Dit bedrag hangt af van hoe ver je van Groningen af woont: hoe verder weg, hoe hoger de toeslag. Leveranciers zijn vrij in het bepalen van de hoogte van deze toeslag.

Variabele kosten

De variabele kosten zijn de kosten die je betaalt voor hoeveel gas je werkelijk verbruikt hebt. Dit is dus iedere maand anders en dit zijn de kosten waarop je kunt besparen. Voor de variabele kosten geldt dat je kunt kiezen tussen een vast tarief (waarvoor je het gehele jaar door hetzelfde betaalt per m3 gas, vaak voor één of meerdere jaren) of een variabel tarief (waarbij het per maand kan verschillen hoeveel je betaalt per m3 gas).

Tariefsoorten

Bij de tarieven voor het gas dat je werkelijk betaalt, kun je kiezen uit twee soorten, namelijk een tarief dat 24 uur per dag hetzelfde is, of een tarief dat ́s nachts (meestal tussen 23.00 en 07.00 uur), in het weekend en op nationale feestdagen lager ligt dan overdag. Dat eerste wordt het enkeltarief genoemd. Het tweede is het daltarief/normaaltarief. De exacte tijden voor het daltarief worden door de energieleverancier bepaald en kunnen dus verschillen. Als jij overdag bijna niet thuis bent, is het vaak beter om hiervoor te kiezen.

Calorische waarde van gas

Dan even een beetje technische informatie over gas en de hoeveelheid energie daarvan. De hoeveelheid energie in een kubieke meter (m3) aardgas wordt de calorische waarde (ook wel verbrandingswaarde) genoemd. Dit is eigenlijk hoeveel warmte er vrijkomt bij verbranding; dit bepaalt de calorische waarde. Om heel precies te zijn: hoe snel 1 kilo water van 14,5 naar 15,5 graden opgewarmd kan worden. Het is dus zo dat, wanneer de calorische waarde van het gas laag is, er meer gas nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte op te wekken. Deze calorische waarde wordt elke maand opnieuw vastgesteld door de Gasunie. De basis voor de Nederlandse gasprijzen is de calorische waarde van het gas uit Groningen (Slochteren). Er zijn dus verschillende calorische waarden voor gas. Deze worden met elkaar vermengd tot het zo dicht mogelijk in de buurt komt van de basiswaarde. Er kunnen altijd afwijkingen blijven voorkomen, waardoor je dus soms net iets meer of minder energie per m3 gas krijgt.

Correctiefactor

Het kan dus variëren hoeveel energie een kubieke meter gas oplevert. Dit heeft te maken met hoever je van de gasbron vandaan woont. Je energiemeter meet alleen de hoeveelheid gas (m3), niet de calorische waarde ervan. Maar de gasprijzen zijn dus niet gebaseerd op de hoeveelheid, maar juist op de calorische waarde van het gas. Wanneer de calorische waarde afwijkt van de basiswaarde moet er daarom een correctie plaatsvinden. Om deze calorische waarde te kunnen corrigeren, is er de correctiefactor. Of dit is toegepast op jou verbruik, staat op je energierekening, meestal bij de meterstanden. Als er een correctie is toegepast, zie je dat staan als je gemeten verbruik x de correctiefactor. Dit kan betekenen dat je verbruik hoger of juist lager is dan aangegeven op je gasmeter.