Energienota

De energierekening is voor veel consumenten niet altijd even transparant. Op deze pagina wordt onder meer informatie gegeven over de opbouw van je energienota, de voorschotnota en de jaarafrekening. Ook wordt antwoord gegeven op vragen met betrekking tot de eindafrekening in geval van verhuizing of overstappen.

Eindafrekening

Indien je gaat verhuizen of je stapt over naar een andere energieleverancier, dien je de lopende rekening met je huidige leverancier stop te zetten. Je krijgt hier te maken met de eindafrekening: deze rekening bevat een gedetailleerde beschrijving van de verbruikte energie over een bepaalde periode en specifieert of je hierover voldoende voorschot hebt afgedragen. Controleer je eindafrekening consequent goed op eventuele fouten. Mochten de meterstanden op de eindafrekening en je eigen administratie niet overeenkomen, meldt dit dan uiterlijk binnen 2 weken, dan kan nog het een en ander worden aangepast. Je energieleverancier is verplicht je de eindafrekening binnen zes weken (nadat je verhuist bent of bent overgestapt) toe te sturen.

Lees meer over eindafrekening

Jaarafrekening energie

Het energieverbruik over een bepaald jaar vindt je op overzichtelijke wijze terug in de jaarafrekening. Deze nota krijg je jaarlijks toegestuurd met het te betalen eindbedrag. Je dient zelf de meterstanden (online) door te geven, of bijvoorbeeld via je meterkaart. Op basis van deze standen wordt immers je jaarrekening opgesteld. Het kan echter ook zo zijn dat je een slimme meter hebt die direct de standen doorcommuniceert naar je netbeheerder. Je hoeft je dan zelf niet meer te bekommeren om de meterstanden. Afhankelijk van de hoogte van de voorschotnota, dien je indien je meer hebt verbruikt bij te betalen en krijg je geld terug indien je minder hebt verbruikt. Hoe de jaarrekening precies is samengesteld lees je terug in dit artikel.

Lees meer over jaarafrekening energie

Opbouw energienota

De energienota is een behoorlijk ingewikkelde rekening, de rekening bestaat uit een aantal kostenposten. Deze kostenposten tezamen vormen de totaalprijs van de energienota. Het betreft de leveringskosten, de netbeheerkosten en overheidsheffingen. Indien je zelf energie opwekt via bijvoorbeeld zonnepanelen, is dit ook terug te zien op je energierekening. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel je precies gesaldeerd hebt en welk teruglevering is bewerkstelligd.

Lees meer over de opbouw energienota

Voorschotnota

Je werkelijke energieverbruik kan pas aan het eind van het jaar door je energieleverancier worden vastgesteld. Energieleveranciers schatten derhalve, aan de hand van een aantal factoren (onder meer hoeveel je in het verleden hebt verbruikt) de hoogte van je verbruik en brengen deze via een voorschotnota in rekening. Op deze wijze wordt voorkomen dat je als consument in één keer een groot bedrag dient te betalen. De voorschotnota is opgebouwd uit leveringskosten, huur voor de gas- dan wel elektriciteitsmeter, overheidsheffingen (waaronder de BTW) en netwerkkosten.

Lees meer over voorschotnota