Netbeheerder Liander

Energieleverancier Leander logo

Netbeheerder Liander is actief in zes verschillende regio’s van Nederland. De netbeheerder is zich ervan bewust dat energie essentieel is voor het functioneren van onze huidige maatschappij en het creëren en behouden van welvaart. Onder meer om deze reden kiest Liander ervoor om per regio samen te werken met de plaatselijke gemeenten. Op deze manier kunnen ze de beste service verlenen.

Over Liander

Liander kent een rijke historie, de netbeerheerder bestaat al meer dan 100 jaar. Het bedrijf werd in 1915 opgericht, destijds onder een andere naam. In de loop der jaren breidden de werkzaamheden zich steeds verder uit tot het bedrijf in 2007 een halt toe wordt geroepen door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Vanaf dit jaar dienen netbeheer en energieproductie gesplitst te zijn. Dit zorgt ervoor dat netbeerheerder Continuon wordt losgekoppeld van Nuon. Dit is het moment dat netwerkbedrijf Alliander ontstaat met als netbeheerder Liander.

De naam Liander is gebaseerd op het Franse woord ‘liason’ wat letterlijk verbinding betekent. Een toepasselijke naam voor een netbeheerder, want deze zorgt er immers voor dat de geproduceerde energie verbonden wordt met de klant.

Afgesloten bij Liander

Wat te doen bij afsluiting:
  • Bel direct met een energieleverancier.
  • Meld u zo snel mogelijk aan voor een energiecontract.
  • Via de energieleverancier krijgen we door dat er een contract is.
  • Zodra u weer een contract heeft kan de heraansluiting kan aangevraagd worden.

Gas netbeheerder van Liander in 2023

Gas netbeheerder van Liander in 2020

Duurzaamheid

Liander werkt aan een duurzame energievoorziening. Het bedrijf voelt zich verantwoordelijk voor de impact die het bedrijf heeft op het milieu en probeert deze impact te minimaliseren. Hiervoor worden bewuste keuzes gemaakt en wordt samengewerkt met andere partijen om oplossingen te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen die er momenteel zijn. Hierbij wordt zowel gefocust op het energienet van de toekomst -denk hierbij aan duurzame energie in de vorm van wind en zonne-energie- als op het energiebewustzijn bij de consument. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gebruikt gemaakt van tools als een slimme meter en energieadvies op maat. Met de huidige aanpak draagt Liander bij aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Informatie en contact Liander
Telefoon 088 542 64 44
Whatsapp 06 52 797 989