ACM

Autoriteit Consument & Markt – ACM

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) is een toezichthouder die op onafhankelijke wijze belast is met de bescherming van consumentenbelangen en de waarborging van een eerlijk concurrentieklimaat. Wat betekent de ACM voor de Nederlandse energiemarkt?

Wat is de ACM?

De ACM zorgt voor een effectieve bescherming van de Nederlandse energiemarkt. Tot de verantwoordelijkheden van de ACM behoren onder meer het toekennen van vergunningen met betrekking tot het leveren van gas en elektriciteit en het opstellen van regelgeving tussen netbeheerders en energieleveranciers in de vorm van energiecodes. Om de macht van het ACM in te perken kunnen de instanties Netbeheer Nederland en NEDU (Nederlandse Energiedata Uitwisseling) invloed uitoefenen op de regelgeving door het indienen van klachten dan wel voorstellen.

Lees meer over de ACM

Energie codes

De regels vastgesteld voor de Nederlandse energiemarkt zijn vastgelegd in de Codes energie. De ACM is verantwoordelijk voor het vaststellen van deze regelgeving, wat de verhoudingen en afspraken tussen de gebruikers en beheerders van het gas- en elektriciteitsnetwerk regelt. In deze regelgeving zijn onder meer regels omtrent de tariefberekening door netwerkbeheerders vastgelegd (tarievencodes), uitvalvergoedingen, netwerktoegang (technische codes) en gegevensuitwisseling (informatiecode).

Lees meer over energie codes

Leveringskosten gas

Om gas te kunnen leveren aan de miljoenen huishoudens in Nederland, dient het gas via transport door heel Nederland te worden verspreid. Het transport is een kostbaar proces, er wordt onderscheid gemaakt tussen leveringskosten en transportkosten. De transportkosten dien je te betalen aan je netwerkbeheerder, dit is een vast bedrag om de leidingen en kabels van het netwerk te kunnen onderhouden. De leveringskosten betaal je aan je energieleverancier, deze kosten bestaan uit een vast en variabel deel. De vaste kosten zijn onder meer de regiotoeslag of administratiekosten. De variabele kosten zijn afhankelijk van je daadwerkelijke gasverbruik.

Lees meer over leveringskosten gas

Leveringstarieven elektriciteit

Voor het transport voor elektriciteit dient de Nederlandse consument transportkosten te betalen. Het ACM houdt toezicht op de tarieven die door de energieleveranciers worden bepaald. De leveringskosten die je dient te betalen voor het transport van elektriciteit, bestaan uit een vast en variabel gedeelte. De vaste kosten bestaan uit kosten die gemaakt worden ten behoeve van de administratie of de regiotoeslag. De variabele kosten reflecteren je daadwerkelijke elektriciteitsverbruik in kWh. Ook hier kan je wederom kiezen voor een vast of variabel tarief, bij laatstgenoemde schommelt het factuurbedrag dus maandelijks.

Lees meer over leveringstarieven elektriciteit

Transportkosten gas en stroom

De term transportkosten verdient extra uitleg. Het begrip transportkosten wordt, niet geheel onbegrijpelijk, door de Nederlandse consument regelmatig verward met het begrip leveringskosten. Leveringskosten worden betaald aan je energieleverancier en hebben niets te maken met het feitelijk transport van de energie zelf. Transportkosten (netwerkkosten) worden betaald aan je netwerkbeheerder. Deze kosten worden betaald ten behoeve van een gestroomlijnde stroom – en gasvoorziening. Het betreft derhalve de kosten die puur voor het transport zelf gemaakt worden alsmede de kosten voor onderhoud aan leidingen, kabels en buizen en het verhelpen van eventuele storingen aan het netwerk. Een ander verwarrend element is dat de kosten in eerste instantie aan je energieleverancier dienen te worden betaald. Deze draagt de kosten vervolgens weer af aan je netwerkbeheerder.

Lees meer over transportkosten gas en stroom