Voorschotnota

Het is voor energieleveranciers pas aan het eind van ieder jaar duidelijk hoeveel stroom en gas een huishouden precies verbruikt heeft. Dit staat vermeld op de jaarafrekening. Om te voorkomen dat je als consument in één keer een groot bedrag moet betalen, maakt de energieleverancier een schatting van het verbruik. Je betaalt dit bedrag maandelijks via de voorschotnota. Lees hier meer over hoe dit bedrag berekend wordt en waar het uit bestaat.

Opbouw voorschotnota

De voorschotnota bestaat net als de jaarafrekening uit de volgende elementen:
  • Leveringskosten: het daadwerkelijke verbruik
  • Netwerkkosten: een bijdrage in het transporteren van de stroom en het gas via het energienet naar jouw woning
  • Huur voor de elektriciteits- en/of gasmeter
  • Overheidsheffingen: je betaalt energiebelasting en opslag duurzame energie
  • Btw: over het gebruik van energie wordt 21 procent BTW verrekend
Meer informatie over hoe de energierekeningen zijn opgebouwd en wat je precies betaalt vind je op de pagina opbouw energienota.

Hoogte van het voorschotbedrag

Om te bepalen hoeveel jij maandelijks via de voorschotnota moet betalen maakt de energieleverancier gebruik van twee soorten stamgegevens die ontvangen worden via de netbeheerder:
  1. Hoeveel jij in het verleden jaarlijks hebt verbruikt
  2. De technische details van jouw aansluiting
Wanneer je in een nieuwbouwhuis gaat wonen heeft de energieleverancier natuurlijk geen inzicht in het historische verbruik van die woning. In dat geval wordt het voorschotbedrag gebaseerd op de capaciteit van aansluiting als geschat door de netbeheerder. De netbeheerder bepaalt dit onder andere aan de hand van bouwtechnische informatie zoals de oppervlakte en de isolatie van de woning.

Verrekening van het voorschot

De energieleverancier zal altijd proberen om de hoogte van het voorschotbedrag zo goed mogelijk in te schatten. Wanneer je aan het einde van het jaar de meterstanden doorgeeft zal berekend worden hoeveel energie er daadwerkelijk verbruikt is. Dit bedrag moet zo min mogelijk verschillen van het geschatte voorschotbedrag. Wanneer er een verschil is moet dit tussen de energieleverancier en de consument verrekend worden. Dit kan zowel betekenen dat je geld terugkrijgt, maar ook dat je bij moet betalen. Je krijgt dit overzicht jaarlijks te zien op de jaarafrekening.

Nieuw voorschotbedrag bepalen

Op de jaarafrekening staat naast het verbruik over het afgelopen jaar ook vermeld wat het voorschotbedrag is dat de energieleverancier vastgesteld heeft voor jou voor het komende jaar. Wanneer je niet veel te veel hebt betaald in het afgelopen jaar zal er niet veel veranderd moeten zijn aan dit bedrag. Als je te weinig betaalde, dan zal het bedrag hoogstwaarschijnlijk omhoog zijn gegaan. Ook kan de energieleverancier ervoor kiezen om jouw voorschotbedrag op basis van een stijging van de algemene overheidsheffingen en netbeheerkosten te verhogen.

Tussendoor wijzigen door leverancier

Meestal zal de energieleverancier eenmalig, bij het doorgeven van de jaarafrekening, de hoogte van het nieuwe voorschotbedrag bepalen. Wanneer je een contract met variabele tarieven hebt, dan mag de energieleverancier de hoogte van de voorschotnota echter ook tussendoor nog wijzigen. Dit gebeurt wanneer de energieprijzen ineens flink stijgen. Je kunt de leverancier vragen om het bedrag weer te verlagen, maar de kans is dan groot dat je aan het einde van het jaar bij moet betalen op de jaarafrekening. Wanneer je niet tevreden bent over de voorschotnota en je kunt dit niet aanpassen, dan is het verstandig om leveranciers te vergelijken en over te stappen.

Zelf het voorschotbedrag wijzigen

Wanneer je denkt dat het geschatte voorschotbedrag veel te laag is vanwege een strenge winter of er vindt bijvoorbeeld een gezinswijziging plaats, dan kan het verstandig zijn om het voorschotbedrag zelf te veranderen. Zo voorkom je dat je aan het einde van het jaar ineens een hoge rekening krijgt. Het wijzigen van de voorschotnota is bij de meeste energieleveranciers mogelijk, maar soms zit er een minimale en/of maximale hoogte aan verbonden. Ook is het vaak slechts mogelijk om dit wijzigen een of twee keer per jaar te doen. Wanneer je het voorschotbedrag wilt aanpassen, dan kun je het beste even telefonisch contact opnemen met jouw leverancier.

Conflict over hoogte voorschotnota

Het kan gebeuren dat jij om een bepaalde reden het voorschotbedrag wilt aanpassen, maar de energieleverancier weigert dit in eerste instantie. Je kunt dan het beste eerst nog een officieel bezwaar indienen bij de leverancier. Dit doe je middels een brief per aangetekende post waarin je aangeeft voor welke geldige reden je het bedrag wilt veranderen en wanneer de leverancier uiterlijk op de brief moet reageren (4 weken is een goede termijn). Wanneer jullie er samen niet uitkomen, dan kun je vervolgens een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie en Water. De ACM kan in deze situatie niets voor jou doen.