Netbeheerder Westland Infra

Netbeheerder Westland Infra logo

Netbeheerder Westland Infra is verantwoordelijk voor de energienetten in een bijzonder gebied in Nederland waar specifieke eisen aan de energievoorzieningen worden gesteld. Zoals de naam het al zegt: deze netbeheerder is actief in het Westland en door de glastuinbouw die hier plaatsvindt heeft deze netbeheerder een unieke marktpositie voor zichzelf gecreëerd.

Over Westland Infra

Westland Infra heeft wereldwijd een unieke positie door de grote kennis die deze netbeheerder heeft op het gebied van tuinbouw en de specifieke energiebehoeften die bij deze branche horen.

Westland Infra heeft zich gespecialiseerd in efficiënte infrastructuren op het gebied van energie. Hierbij staat veiligheid hoog in het vaandel. Niet alleen voor de klant, maar ook voor de medewerkers. Continue worden er relevante opleidingen aangeboden, veiligheidsbijeenkomsten georganiseerd en werkplekinspecties en calamiteitenoefeningen gehouden. Op deze manier wordt de veiligheid gegarandeerd en ontwikkelt het bedrijf zich zodat de unieke positie die deze netbeheerder heeft, blijft gewaarborgd.

Gas netbeheerder van Westland Infra in 2020

Gas netbeheerder van Westland Infra in 2020

Duurzaamheid

De doelstelling is om in de toekomst de ondernemers in de tuinbouw te voorzien van milieuvriendelijke energie, de netbeheerder heeft aan deze doelstelling vooralsnog geen tijdpad verbonden.

Wel is Westland Infra reeds actief bij ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Er wordt gezocht naar groene alternatieven voor fossiele energie. Om duidelijk te hebben hoeveel CO2 uitstoot er nu wordt veroorzaakt door de netbeheerder is inzichtelijk gemaakt wat de voetprint van Westland Infra op dit moment is, om deze voetprint vervolgens te verkleinen of te compenseren.

Informatie en contact Westland Infra
Bezoekadres Nieuweweg 1, 2685 AP Poeldijk
Postadres Postbus 1, 2685 ZG Poeldijk
Telefoon 085 0466 800
E-mail communicatie@westlandinfra.nl