Wat is de ACM?

Om consumenten en bedrijven in de energiemarkt te beschermen is de ACM erg actief in deze markt. De belangrijkste zaken die tot hun verantwoordelijkheden behoren zijn:

Vergunningen Netbeheerders en energieleveranciers

Een belangrijke taak die de ACM op het gebied van energie regelt is het toezicht houden op energieleveranciers en Netbeheerders. Zo zijn ze kritisch over de tarieven en voorwaarden die bedrijven bieden, houden zij toezicht op de veiligheid omtrent het leveren van elektriciteit en gas en zijn zij verantwoordelijk voor alle vergunningen omtrent het leveren en beheren van elektriciteit en gas.

Regelgeving energie codes

De energie codes vormen de regelgeving tussen de netbeheerders en energieleveranciers. Deze codes bepalen:
  • De tarieven die netbeheerders mogen hanteren.
  • Waar energieleveranciers aan moeten doen om elektriciteit en/of gas te leveren.
  • Op wat vergoeding je recht heb wanneer je tijdelijk geen toegang hebt tot elektriciteit of gas.
  • De regelgeving over het delen van gegevens over energiegebruik tussen netbeheerders, leverancier van energie, energie meetbedrijven en netgebruikers.

Andere instanties die invloed hebben op de regelgeving rondom energie

Om te voorkomen dat het ACM misbruik kan maken van zijn machtspositie zijn er nog twee instanties, Netbeheer Nederland en de NEDU (Nederlandse Energiedata Uitwisseling) die invloed hebben . Deze kunnen door middel van het indienen van voorstellen en/of klachten bij de ACM invloed uitoefenen op de regelgeving.