Energie codes

Om het leveren en afnemen van energie goed en eerlijk te laten verlopen, zijn er regels nodig. Als het op energielevering aankomt, komen er namelijk meerdere partijen bij kijken. Deze partijen moeten ieder weten wat zij van andere partijen mogen verwachten en wat hun eigen plichten zijn. Hiervoor zijn de codes energie opgesteld.

Wat zijn codes energie?

Codes energie zijn in het kort eigenlijk gewoon de regels die vastgesteld zijn voor de energiemarkt. Deze codes (regels) zijn vastgesteld door de ACM (Authoriteit Consument en Markt). Het zijn afspraken tussen de gebruikers en de beheerders van het netwerk van gas en elektriciteit. Hiervoor wordt de term ‘codes’ gebruikt. In de Gaswet en Elektriciteitswet kun je deze regels vinden onder ‘tariefstructuren en voorwaarden’. De Gaswet en Elektriciteitswet wordt opgesteld en gecontroleerd door de Energiekamer, wat onderdeel was van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De NMa valt tegenwoordig onder de ACM. Juridisch gezien zijn dit ‘algemeen bindende voorschriften’. De ACM controleert ook of bedrijven zich aan deze codes houden.

Waar gaan de codes energie over?

De codes energie gaan over verschillende dingen.
  • Tariefberekening door netwerkbeheerders; welke diensten mogen zij in rekening brengen en hoe berekenen zij dit?
  • Netwerktoegang; waaraan moet een gas- of stroomleverancier voldoen als hij het netwerk wil gebruiken?
  • Uitvalvergoeding; wat krijgen particulieren en bedrijven vergoed als er sprake is van uitval van of storing aan de stroom- of gasvoorziening?
  • Gegevensuitwisseling; afspraken over uitwisselen data tussen energieleveranciers, netbeheerders, meetbedrijven en andere netgebruikers.
Deze codes moeten opgevolgd worden door netwerkbeheerders en netwerkgebruikers. De beheerders voeren het onderhoud uit aan de gaspijpleidingen en stroomkabels. Zij vervoeren alle gas en stroom naar de eindgebruiker en lossen storingen op als die zich voordoen. De gebruikers van het netwerk zijn eigenlijk alle andere partijen die tussen de netwerkbeheerders en de eindgebruikers in staan, zoals de gas- en energieleveranciers en meetbedrijven. Meetbedrijven zijn bedrijven die de tussenstand van de energiemeters opnemen.

Wijzigingen

Naast dat de ACM zelf wijzigingen kan doorvoeren, kunnen er ook voorstellen gedaan worden door een zeer select aantal derde partijen. Alleen de branchevereniging van netbeheerders (Netbeheer Nederland) en de vereniging NEDU (Nederlandse EnergieData Uitwisseling) kunnen een voorstel tot het wijzigen van de codes energie indienen.

Wat voor codes energie zijn er?

Er zijn drie soorten codes energie, namelijk Tarievencodes, Technische codes en de Informatiecode. Hieronder leggen we kort uit wat deze inhouden.

Tarievencodes

In de Tarievencodes staan regels over de tariefberekening door de netwerkbeheerders. Dit moet omschreven zijn voor iedere dienst die zij aanbieden. De codes voor stroom en gas zijn verschillend, daar zijn andere codes voor.

Technische codes

De Technische codes hebben eigenlijk vrij weinig met techniek te maken: hierin staan namelijk de diensten van de netwerkbeheerders omschreven. Het zijn de rechten en plichten van de netwerkbeheerders, die bij het aanbieden van de diensten op hen van toepassing zijn. Maar ook staan er de rechten en plichten in die op de netgebruikers van toepassing zijn bij het afnemen van deze diensten. De codes gaan over dingen als het aansluiten van klanten, het transporteren van stroom en gas, het meten van het verbruik van de energie en het verdelen van de capaciteit. Ook hier zijn aparte codes voor elektriciteit en gas.

Informatiecode

Deze code gaat over het uitwisselen van informatie voor bedrijven in de energiesector. In de Informatiecode staat wat hun rol is en de verantwoordelijkheden als het aankomt op het uitwisselen van informatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het aansluiten van nieuwe klanten of het afsluiten daarvan, maar ook als klanten van leverancier willen wisselen of als er een verhuizing doorgevoerd moet worden. Er is één informatiecode voor zowel stroom als gas.

Verschillendecodes energie

Voor een compleet overzicht van de verschillende codes en de actuele versies daarvan, neem eens een kijkje op de website van ACM. Hier vind je altijd de laatste versies van de codes. Deze codes gaan over specifieke onderwerpen, zoals gebiedsindelingen, meetvoorwaarden en aansluit- en transportvoorwaarden. Handig: er is ook een Begrippenlijst Gas en een Begrippenlijst Elektriciteit, zodat je alle termen altijd kunt opzoeken.

ACM helpt consumenten en bedrijven

De ACM staat overigens ook klaar voor consumenten en bedrijven die problemen hebben met hun netbeheerder over bijvoorbeeld een vergoeding na een stoomstoring of wanneer je denkt dat de energiebedrijven zich niet aan de regels houden of dat zij onderling afspraken hebben gemaakt. Dit kun je dan doorgeven aan de ACM. Dit kan overigens ook anoniem als je dat fijner vindt.