Netbeheerder Stedin

Energieleverancier Stedin logo

Stedin is een netbeheerder die vooral in de randstad actief is. Stedin hoort samen met Liander en Enexis bij de drie grootste netbeheerders en verzorgt zo’n 4 miljoen aansluitingen in Nederland bij circa 2 miljoen klanten. Stedin is niet alleen actief in de grote steden, ook in de Rotterdamse haven zijn ze verantwoordelijk voor de elektriciteit.

Over Stedin

In 2008 is Stedin opgericht, dit was nadat door een wetswijziging netbeheer bedrijven afgesplitst diende te worden van nutsbedrijven. Als gevolg hiervan ontstond Stedin, oorspronkelijk onderdeel van Eneco. Vanaf 2017 is Stedin daadwerkelijk zelfstandig en onafhankelijk. De Stedin Groep bestaat onder andere uit Stedin netbeheer en infrabedrijf Joulz, welke sinds 2018 in handen is van VolkersWessels.

Aangezien Stedin een monopolie heeft, staat het bedrijf onder toezicht van de overheid. Zij stellen tarieven vast om te zorgen dat de netbeheerder haar monopolie niet kan misbruiken.

Stedin onderscheidt zich van andere netbeheerders doordat er gebruik wordt gemaakt van vernieuwende technieken, waaronder het zelfherstellend vermogen van de door hen aangelegde elektriciteitsnetten. Sinds 2012 wordt er gebruik gemaakt van deze baanbrekende technologie, waarbij na een stroomstoring het net zelf zorgt dat het weer naar behoren kan functioneren.

Duurzaamheid

Bij Stedin gaan ze uitdagingen niet uit de weg, ook niet als het gaat om duurzaamheid. Doelstelling is om in 2030 de CO2 uitstoot te hebben gehalveerd. Daarnaast wordt de huidige uitstoot gecompenseerd. Hiernaast is men zich bewust van de fijnstof die wordt geproduceerd, ook dit wil men in de toekomst terugdringen.

Op kantoor zelf is men eveneens bezig met duurzaamheid. Stedin heeft binnen Nederland één van de grootste wagenparken en door in de toekomst alleen nog maar met elektrische auto’s te werken, wordt het milieu minder belast. Doelstelling is om in 2025 een volledig elektrisch wagenpark te hebben.

Informatie en contact Stedin
Telefoon 088 896 39 63
Whatsapp +31 6 46963963